1.  Postanowienia ogólne
2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
4. Sposoby i terminy płatności za produkt
5. Koszty, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu
6. Reklamacja produktu (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku)
7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady do tych procedur
8. prawo odstąpienia od umowy
9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
10. Dane osobowe w sklepie internetowym
11. postanowienia końcowe
Regulamin sklepu www.sklep.titebond.pl oraz www.titebond.pl

I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.titebond.pl określa zasady składania zamówień, sposoby realizacji, płatności i
reklamacji oraz ogólne zasady sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem  www.sklep.titebond.pl (zwanego w dalszej części regulaminu Sklepem).

Właścicielem sklepu titebond.pl jest ZT Zbigniew Rożnawski NIP: 7541629428, ul. Czereśniowa 2; 45-434 Opole.

Sprzedaż prowadzona jest pod adresem internetowym www.sklep.titebond.pl oraz www.titebond.pl

II. Przedmioty transakcji

Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony internetowe są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na  stronach WWW sklepu internetowego www.sklep.titebond.pl w chwili składania zamówienia.


Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte 12 miesięczną gwarancją producenta.
Oferta prezentowana na stronach internetowych sklepu jest na bieżąco aktualizowana i ma charakter wiążący.

III. Składanie zamówień

Zamówienia może dokonać osoba fizyczna lub firma.
Składanie zamówień w sklepie Internetowym www.sklep.titebond.pl odbywa się za pośrednictwem:
- wypełnienia formularza znajdującego się na stronie sklepu
- wysłanego e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu
- kontaktu telefonicznego.

Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających swoje konto na stronach sklepu (Klienci zarejestrowani), jak również przez Klientów, którzy takiego konta nie posiadają (nowi Klienci).
Utworzenie indywidualnego konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronach Sklepu lub przesłanie e-mailem danych niezbędnych do utworzenia takiego konta. Utworzenie konta umożliwia zarejestrowanemu Klientowi składanie zamówień bez konieczności wypełniania formularza zamówienia.
Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez nowego Klienta jest określenie rodzaju i ilości zamawianych towarów oraz prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.

Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oznacza podanie:
-imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu
-numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie i weryfikacja zamówienia.

Nieprawidłowo wypełnione formularze nie zostaną przez Sklep przyjęte do realizacji.
W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania
realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.


Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23%. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez Sklep. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, wysokości podane są przy dokonywaniu zamówienia.


Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71
Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ? 1 w związku z art. 61 ? 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.

IV. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

Prawidłowo złożone zamówienie należy potwierdzić zgodnie z instrukcją zawartą w e-mailu  otrzymanym po złożeniu zamówienia na naszej stronie internetowej. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 48 godzin od momentu ich złożenia, nie będą realizowane.


Ponadto, w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zmówienia, Sklep może przeprowadzić jego weryfikację.
Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia, których weryfikacja okaże się niemożliwa lub, które w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wzbudzać będą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności, zostaną przez Sklep anulowane. O anulowaniu zamówienia Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
Złożone przez Klienta zamówienie uważane jest za zatwierdzone i przyjęte do realizacji, jeżeli zostanie potwierdzone w
sposób określony w pkt. 1 i nie zostanie przez Sklep anulowane zgodnie z pkt. 2 powyżej.


Przy obliczaniu powyższych terminów nie bierze się pod uwagę okresu pomiędzy godz. 16.00 w piątek a godz. 8.00 w
poniedziałek oraz pomiędzy godz. 16.00 w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy a godz. 8.00 w dniu roboczym następującym po takim dniu.

V. Płatności oraz dostarczanie zamówionych produktów

Płatności za zamówiony towar łącznie z kosztami przesyłki można dokonać przedpłatą na konto bankowe poprzez zwykły przelew bankowy na nasze konto podane w mailu lub poprzez "przelew natychmiastowy" on-line. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest:  Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków


Przy opcji przedpłaty towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu pieniędzy na konto.

Płatności za zakupiony towar można dokonać również  przy odbiorze przesyłki wybierając opcję „za pobraniem” .
Przy opcji "za pobraniem" towar zostanie wysłany w terminie jaki jest podany przy danym produkcie, najczęściej jest to w
tym samym dniu lub w następnym dniu roboczym.

Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, DPD, UPS.
Dodatkowo wysyłamy przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz InPost.
Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
Czas realizacji wynosi od 2 do 28 dni roboczych. Część towarów znajduje się w naszym magazynie. Jeżeli chcesz wiedzieć
dokładnie ile będzie wynosił czas realizacji twojego zamówienia, zapytaj sklep.

Na każdy towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

VI. Zwroty towarów.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy.

Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest otrzymanie przez nas towaru. Zwrotu dokonamy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dołączenie dowodu zakupu (paragonu lub kopii faktury).
Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych „za pobraniem”.

 

Wzór formularza zwrotu - można z niego skorzystać, ale nie jest to obowiązkowe.

Wzór

 

                                                                                                            Miejscowość,

data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

                                                                                                    Nazwa i adres

przedsiębiorcy

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja ………………….…………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………...........................……..……

…………………………………….............................

………………...........................……………………..

 

Data zawarcia umowy/ odbioru rzeczy ………………………………………..……………….

 

 

                                                                                                           ……………………………………

                                                                                                              Podpis

konsumenta

 VII. Reklamacje

W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń, prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym sklepem. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora.
Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu www.sklep.titebond.pl są fabrycznie nowe i posiadają 12 miesięczną
gwarancję. Jeżeli stwierdzą Państwo wadę ukrytą bądź uszkodzenie towaru, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami e-mailem lub telefonicznie w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

 1. Podstawę do reklamacji stanowi karta gwarancyjna w przypadku artykułów objętych gwarancją producenta oraz dowód zakupu towaru.
 2. Reklamacje należy złożyć pisemnie przesyłając ją e-mailem, listem poleconym lub osobiście w siedzibie firmy.
  Reklamacje złożone przez Klienta z uwagi na niezgodność szaty graficznej opakowań towarów z ich zdjęciami i opisami zamieszczonymi na stronach internetowych Sklepu nie będą przez Sklep rozpatrywane.
 3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
 4. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013, od dnia 9 stycznia 2016, informujemy konsumentów o możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution).
 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


VIII. Odpowiedzialność.

 1. Do większości sprzedawanych produktów dołączona jest karta techniczna lub instrukcja obsługi.

  2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub nie zgodne z charakterystyką danego produktu zastosowanie.
  Należy przestrzegać informacji i wskazań dołączonych do produktu. Jeśli informacje te nie są dołączone należy przed aplikacją skontaktować się z naszym sklepem.

  3. Większość naszych produktów posiada datę produkcji, datę ważności oraz datę przydatności po otwarciu. Należy ich przestrzegać.

  4. Kleje powinny być przechowywane w warunkach zbliżonych do zaleceń producenta, w przeciwnym razie okres przydatności oraz właściwości mogą ulec zmianie.

  5. Kleje są podatne na warunki atmosferyczne, zwłaszcza obniżoną (ujemną) temperaturę. Dlatego w warunkach zimowych szczególnie staramy się, by kleje były szczególnie izolowane od bezpośredniego otoczenia. Jednak nie możemy dać gwarancji w jakich warunkach są przechowywane podczas transportu.
  Wszelkie reklamacje związane z utratą właściwości gwarantowanych przez producenta na skutek ochłodzenia lub przemrożenia produktu rozpatrywane indywidualnie.  
   
   


IX. Ochrona prywatności.

Wszelkie podane przez Klienta dane w szczególności adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu przechowywane są przez Sklep z zachowaniem należytej staranności i nie będą udostępniane osobom trzecim.
Wypełniając formularz zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością strony www.sklep.titebond.pl oraz www.titebond.pl zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).


Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich aktualizacji oraz usunięcia, a także do wniesienia żądania o   zaprzestaniu ich wykorzystywania.

X. Postanowienia końcowe.

Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów mogących wyniknąć z umów zawartych w oparciu o niniejszy regulamin jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego
 

Koszt wysyłki

Sklep www.sklep.titebond.pl proponuje pięć następujących rodzajów wysyłki ceny jednostkowe, szacowane,

Faktyczne koszty podawane są w trakcie składania zamówienia.

1. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej, przedpłata wynosi 16 pln
2. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej, pobranie wynosi 21 pln
3. Paczkomatem InPost, przedpłata - 13 pln
4. Paczkomatem InPost, pobranie - 15 pln
5. Paczka Pocztowa Priorytetowa - 16 pl
6. Paczka Pocztowa Priorytetowa, pobranie - do 5 kg - 19,50
7. Paczka Pocztowa Priorytetowa, pobranie - do 10 kg - 24,50

Koszty pakowania i obsługi zamówienia.

Sklep nie wnosi dodatkowych opłat za pakowanie oraz przygotowywanie do wysyłki zamówionych towarów.
Z wyłączeniem zamówień indywidualnych, w których wymagane jest przygotowanie przesyłki niestandardowej, ponadgabarytowej, oraz odbiegającej od standardowych tabel opłat kurierskich.

Naszym priorytetem jest by, towar zakupiony w naszym sklepie dotarł do Państwa szybko oraz bezpiecznie.


Czas realizacji zamówienia.
Naszym priorytetem jest satysfakcja i zadowolenie klientów, dlatego każde złożone zamówienie traktujemy tak samo!
Zwykle przesyłki realizujemy do 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia.
Zamówienia złożone do godziny 24:00 w dni robocze nadawane są przeważnie w godzinach porannych dnia następnego.
 
Zastrzegamy sobie jednak prawo do wydłużenia realizacji zamówienia od 2 do 28 dni roboczych.
Podyktowane jest to płynnością dostaw bezpośrednio z USA.

Od wszelkich odstępstwach od tej reguły informujemy indywidualnie każdego z klientów.